Upanishad (தமிழ், English)

Sort By None
  • None
  • ID
  • Date
  • Title
  • Excerpt
  • Author
November 13, 2010

15 Hamsopanishad

Upanisad, ,

||15 hamsopanisat || This upanishad reveals the secrets of ‘so ham’ haàsäkhyopaniñatproktanädäliryatra viçramet | tadädhäraà nirädhäraà brahmamätramahaà mahaù || om pürëamada iti çäntiù || gautama uväca | bhagavansar...

Load More (2)