புனிதப் பயணங்கள்

Sort By None
  • None
  • ID
  • Date
  • Title
  • Excerpt
  • Author
November 8, 2015Travelogue (Tamil),

Amarnath Yatra (in Tamil)

தனிச்சிவமே முனித்தவமே தத்துவமே இமயகிரிப் -பனித்துகளாய் இனித்தருளும் ஸ்படிகமணி அமர்நாதா பார்என்னைப் பார்என்னுள் பார்உன்னைப் பார்என்ற -பேர்கருணைத் தேறமுதே பெருமானே அருள்வாயே!...

November 8, 2015Travelogue (Tamil),

Mount Kailash Parikrama (in Tamil)

நந்நீர் நதிமுடிந்த நாதன் பனிலிங்கம் - விண்மீன் மதிவடியும் விரிகயிலை - கண்முன்னே! கண்ணீர் கரவக் காலடியால் பரிக்கிரமம் - நண்ணும் நமக்கே நலம்...

April 22, 2017Travelogue (Tamil),

Sabarimalai Yatra 2017 Tamil

பரம்பொருள் ஸ்வாமி ஐயப்பனாக அருள்பாலிக்கும் சபரிமலைக்கு யான் முதன்முறையாக இந்த ஆண்டு சென்ற அனுபவத்தினைப் பகிர்ந்து கொள்வதே இக்கட்டுரை. இது யாத்திரைக்கான வழிகாட்டியாகவோ, வரைமுறை விளக்கமாகவோ எழுதப்படவில்லை. அதற்கான தகுதியும் எனக்கில்லை....