Sri Bhagavadgita

Filter by TYPE below:

  • All
  • Gita-Thru-Conversation
  • Random Thoughts
  • Sri Bhagavadgita

Sri Bhagavadgita Prayer

ஸ்ரீ பகவத்கீதை பாராயணப் பிரார்த்தனை தமிழில், பொழிப்புரையுடன்.

Sri Bhagavadgita – Blessing

வாழ்த்துரை – சுவாமி கமலாத்மநந்தர், ராமகிருஷ்ண மடம், சென்னை

Sri Bhagavadgita – Prelude

கலியுகந் தழைக்க வந்த கற்பகத்தரு ஸ்ரீசங்கராச்சாரிய பரமகுருமார்களின் பாத கமலங்களுக்குச் சமர்ப்பிக்கின்றேன்.

ஸ்ரீ பகவத்கீதை – அறிமுகம்

உரையாடலில் ஸ்ரீ பகவத்கீதை – அறிமுகம்

Sri Bhagavad Gita – Introduction

Sri Bhagavad Gita Through Conversation – Introduction

01 Arjuna Vishada Yoga

(குருட்சேத்திரத்தில் போர் ஆரம்பிக்கிறது. அந்தகன் திருதராட்டிரன் சஞ்சயன் மூலமாக நடப்பதை நடந்தவாறு அறிய விரும்புகிறான்.)

Sri Bhagavad Gita – Chapter 1

உரையாடலில் ஸ்ரீ பகவத்கீதை – பாகம் 1

Sri Bhagavad Gita – Chapter 1

Sri Bhagavad Gita Through Conversation – Chapter 1

02 Sankhya Yoga

இரக்கம் மிஞ்சியவனாய், அர்ச்சுனன் ஆணவம் அடங்கி, மனம் குழம்பி, கண்ணீர் வழிய இருப்பதைக்கண்டு கண்ணன் சொல்லத் தொடங்கினார்.

Essence of Sankhya Yoga Bhagavadgita Chapter-2

Essence of Sankhya Yoga Bhagavadgita Chapter-2 Outline of the Discourse at Siddasramam, Harrow – 9th August 2015 nityam śuddham nirābhāsam – nirākāram nirañjanam, nityabodham chidānandam – gurum brahma namāmyaham. Gururbrahmā gururvisnur gururdevo maheśvarah, Gurusakshat parabrahmatasmai śrīgurave namah. Om saha nāvavatu Saha nau bhunaktu Saha vīryam karavavahai Tejasvi nāvadhītam astu Mā vidvishāvahai Om santi santi santi: Aum Gurbyo Namaha: The topic of our discussion is ‘The context and essence of SAnkya-yOgam,

Read More

Sri Bhagavad Gita – Chapter 2 (Tamil)

உரையாடலில் ஸ்ரீ பகவத்கீதை – பாகம் 2

Sri Bhagavad Gita – Chapter 2

Sri Bhagavad Gita Through Conversation – Chapter 2

03 Karma Yoga

செயல் நெறி – பகவான் உரைத்த அறிவுநெறியை ஆழ்ந்து கேட்ட அர்ச்சுனன், புத்தியே பெரிது என்ற உண்மையை மனதில் வைத்து மீண்டும் கேட்பான்.

Sri Bhagavad Gita – Chapter 3 (Tamil)

உரையாடலில் ஸ்ரீ பகவத்கீதை – பாகம் 3

Sri Bhagavad Gita – Chapter 3

Sri Bhagavad Gita Through Conversation – Chapter 3

04 Gyanakarma Sanyasa Yoga

மாதவ னானந்த சயனன் மதுசூதனன் முகுந்தன் அழகன், ஓதுதற்கரிய ஞான கர்ம ஸந்யாஸ யோகம் என்கிற பெரிய ரஹஸியத்தை விசயனுக்குச் சொல்லத் தொடங்கினார்.

Sri Bhagavad Gita – Chapter 4 (TAMIL)

உரையாடலில் ஸ்ரீ பகவத்கீதை – பாகம் 4

Sri Bhagavad Gita – Chapter 4

Sri Bhagavad Gita Through Conversation – Chapter 4

05 Sanyasa Yoga

கிருஷ்ணா, செய்கையைத் துறக்கச் சொல்கிறாய். பிறகு நீயே என்னை யோகத்திலிருந்து தொழில் புரியச் சொல்கிறாய். இதில் எது நன்மை தருவது என்று விளக்கிச் சொல்.

06 Dhyana Yoga

கருமநெறியையும், துறவையும் பற்றி விளங்கச் சொன்னேன். இப்போது காலத்தே பயனளிக்கும் தியானநெறி, கடமைக்கு உகந்த வழியாவதைப் பற்றிச் சொல்கிறேன்.

07 Gyana Vigyana Yoga

ஆன்மாவைப் பற்றியும், அதை அறிவதற்கு உடல் எப்படி கருவியாகலாம் என்பது பற்றியும் உனக்குச் சொல்கிறேன்.

08 Akshara Brahama Yoga

ஆத்மஞானம் தேடும் சீடனாக, விசயன், இறைவனாகிய கண்ணனையே ஞானகுருவாக ஏற்று, உண்மை அறிவு நெறி அறியப் பணிவான்.

09 Rajavidya Rajagugya Yoga

அறிவதற் கரியது கேட்டு அறிந்திடாச் சிறந்த வித்தை
செறிவதில் ஜெகத்தில் மேலாய்ச் சேர்வது அனுபவ த்தால்,,,

10 Vibuthi Yoga

வருந்தாதே வளமே ஓங்கும் வாய்மையை அடுத்துச் சொல்வேன்
விருந்தான விபூதி யோகம் விளங்கிடக் கூறு கின்றேன்

11 Viswarupadarshana Yoga

விரியுமோ ருலகம் எல்லாம் விளைத்தநின் விஸவ ருபம்
அறியுமோ பார்க்கும் பேறு அமையுமோ அனந்த ருபம்

12 Bhakthi Yoga

பக்தர்கள் உன்னை உருவத்துடன் வழிபடுவார்கள். சிலர் உருவமில்லாத சக்தியை வழிபடுவார்கள். இதில் யோகத்தை அறிந்தவர் யார்?

13 Kshetrakshetrajna Vibhaaga Yoga

கரும யோகத்தை ஆறு பகுதிகளிலும், பக்தி, தியான யோகத்தை ஆறு பகுதிகளிலும் சொன்ன இறைவன், ஞான யோகத்தையும், எல்லா யோகத்தையும் பாவிக்கும் நிலயையும் சொல்லலானார்

14 Gunatrayavibhaaga Yoga

உயர்ந்த அறிவை இனிக் கூறுகிறேன். இதனை உணர்ந்தவர்கள் முடிவில் உயர்வான பதவியை அடைவார்கள்.

15 Purushottama Yoga

சம்சாரம் என்பது வேர் மேலேயும் கீழேயுமான பெரிய மரம். அதன் இலைகளே வேதங்கள். மரமாய்ப் படர்ந்த பிரகிருதியே உலகில் பல்பொருளாய் எல்லாத் தோற்றங்களும் தருவது.

16 Daivasura-sampat Vibhaga Yoga

தேவ, அசுர குண வேறுபாடு – மூன்று குணங்களின் காரணமாக மனித இனம் தேவர்களைப் போன்றும், அசுரரைப் போன்றும் நடத்தையில் வேறுபட்டு இருப்பதை விளக்கலானார்.

17 Sraddhatraya-Vibhaga Yoga

சிரத்தையுடன் வேள்வி செய்தும், அறியாமையால் சாத்திர விதிகளைமீறுவோருக்கு என்ன கதி கிடைக்கும்? பொருள் தெரியாவிடினும், இதுவே சரியென்ற நம்பிக்கையால், அறியாமல் தவற்றுடன் வேள்வி செய்வதால், பலன் உண்டா?

18 Moksha Upadesa Yoga

இறைவா, துறவு, தியாகம் இவற்றின் உண்மையான தன்மையைக் கற்க விழைகிறேன். கருணை செய்க.

19 Sri Bhagavadgita Mahatmya

பகவத்கீதையைப் பயிலும் போது, கூடவே இந்த மஹாத்மியம் ஆகிய கீதையின் பெருமையைக் கற்பது அவசியம். அதனால் எல்லாப் பயனும் விளையும்.